Việt Quang 3
Slogan
San pham
Nhà máy thép kéo và mạ kẽm
Nhà máy vật liệu hàn

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, cán kéo thép các loại

Thứ năm, 12/03/2015

Kinh doanh và sản xuất các sản phẩm từ dây thép như: dây thép đen, dây thép mạ kẽm, đinh, dây kẽm gai, lưới B40

 

 

 

Dây thép mạ kẽm các loại đường kính tới fi6mm

 

 

Dây thép đen, dây thép buộc các loại

 

Dây kẽm gai các loại đường kính sợi từ 2.5-3mm

 

Đinh thép các loại