Việt Quang 3
Slogan
San pham
Nhà máy thép kéo và mạ kẽm
Nhà máy vật liệu hàn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh sắt thép, vận tải

Thứ tư, 25/03/2015

- Kinh doanh mua, bán thép kéo dây, dây thép đen, dây thép mạ kẽm và các sản phẩm từ dây thép đen, dây thép mạ kẽm ; Kinh doanh dây hàn, que hàn, đinh, dây kẽm gai, lưới B40.

- Mua Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào : Mua Bán buôn nguyên liệu vật tư cho các ngành sản xuất công nghiêp; Mua Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.