Việt Quang 3
Slogan
San pham
Nhà máy thép kéo và mạ kẽm
Nhà máy vật liệu hàn

Customers care

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Địa chỉ: Lô C6 - Đường số 2, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3676769 – 0255.6513569 - 0255-2217148 * Fax: 0255.3676769 - 0255.3671968 *

Website: www.vietquangco.com    *     Email: info@vietquangco.com - trade@vietquangco.com
Nhà máy SX thép kéo dây và mạ kẽm: Lô C03-05 đường số 5, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy luyện cán thép: Lô C6 - Đường số 2, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà máy sản xuất vật liệu hàn: Lô C6 - Đường số 2, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Thắc mắc - Góp ý