Việt Quang 3
Slogan
San pham
Nhà máy thép kéo và mạ kẽm
Nhà máy vật liệu hàn

Giới thiệu

Công ty TNHH Việt Quang

  • n công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT QUANG
  • Tên giao dịch bằng tiếng Việt : CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG
  • Tên giao dịch bằng tiếng Anh : VIET QUANG CO., LTD
  • Giám đốc công ty : bà HOÀNG YẾN, Kỹ sư cơ khí  -  Cử nhân kinh tế
  • Tổng số nhân viên : 250 người (tính đến tháng 06/2017)
  • Trụ sở chính : Lô C6 – đường số 2 - Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
  • Tel : 0255.3676769 - 0255.6513569 - 0255.2217149      Fax : 0255.3676769 - 0255.3671968
  • Website : www.vietquangco.com   -   Email : info@vietquangco.com - trucduyen78@gmail.com

nh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh các mặt hàng:

  • Sản phẩm từ dây thép kéo: dây thép mạ kẽm, thép buộc, lưới B40, kẽm gai, đinh các loại
  • Các loại sản phẩm dây hàn và que hàn

 

Nhà máy sản xuất thép kéo và mạ kẽm

 

Nhà máy sản xuất vật liệu hàn

Nhà máy dây hàn và mạ kẽm